Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia kompleksową ochronę w razie wypadku, choroby, utraty bagażu lub spowodowania szkody innym osobom w czasie podróży. Koszt usług medycznych na świecie jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak poziom rozwoju gospodarczego, system finansowania opieki zdrowotnej, dostępność i jakość usług medycznych, polityka zdrowotna i niestabilność polityczna. Obecnie po pandemii  koszty opieki medycznej na całym świecie sporo wzrosły.
Dlatego ubezpieczenie turystyczne może uchronić nas od poniesienia wysokich kosztów zapewniając:
  • wysokie sumy ubezpieczenia i gwarancyjne;
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym koszty leczenia i usług assistance w tym transportu medycznego do Polski, NNW, OC, OC sportowe, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, gotówki, mienia i rezygnacji z wyjazdu;
  • włączone amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych;
  • pomoc na miejscu i kontakt w języku polskim i angielskim;
  • pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem na COVID-19 za granicą;
  • wypłata odszkodowania w razie wypadku lub uszczerbku na zdrowiu;
Ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę także poza Unią Europejską, gdzie nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
Dlatego przed wykupieniem ubezpieczenia turystycznego warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i wybrać odpowiednią wysokość sumy gwarantowanej kosztów leczenia oraz dodatkowe opcje ochrony.  Zanim wykupisz takie Ubezpieczenie turystyczne sprawdź wyłączenia odpowiedzialności  (np.  działania wojenne).
Udostępnij kod zniżkowy do zakupu polisy w UNIQA  – 10%   50199
Link do zakupu ze zniżką 10%:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry