rezygnacja z ubezpieczenia

Rezygnacja z ubezpieczenia

Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, każde wiąże się z pewnymi kosztami. Niektóre, jak np. polisa na życie, to długoletnia umowa, a inne, np. ubezpieczenie domu, zawierane są na rok lub parę lat. W życiu pojawiają się jednak różne sytuacje, które zmuszają nas do ograniczenia naszych wydatków, w tym składek na ubezpieczenia. Tu warto przemyśleć co wybrać rezygnować czy obniżyć składkę. Warto dopytać agenta jak możemy zrezygnować z ubezpieczenia lub zawiesić opłacanie składek i jak to przeprowadzić.

Kiedy możemy rozwiązać umowę z ubezpieczycielem?

Procedura wypowiedzenia zależy od zapisów w umowie, którą podpisaliśmy z ubezpieczycielem. Niezależnie jednak od powodu, mamy prawo do jej rozwiązania, gdyż mówią o tym przepisy prawa cywilnego (art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c.). Zawierając umowę ubezpieczenia mamy możliwość odstąpić od niej w terminie do 30 dni, a w przypadku przedsiębiorców – do 7 dni. Ubezpieczenie wygasa po wpłynięcia wniosku o rozwiązanie umowy z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

Jeżeli mówi o tym umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, z polisy możemy zrezygnować nawet po upływie 30 dni. Musimy jednak liczyć się z konsekwencjami. Nawet w przypadku rozwiązania umowy w terminie do 30 dni, nie jesteśmy zwolnieni ze składki za czas, w którym byliśmy ubezpieczeni.

jak zrezygnować z ubezpieczenia

Jak zrezygnować z ubezpieczenia?

Aby zrezygnować z ubezpieczenia, konieczny jest wniosek, który powinniśmy znaleźć na stronie swojego ubezpieczyciela. Jeżeli nie, należy znaleźć dostępny w internecie wzór. Najważniejsze jest zawarcie wszystkich potrzebnych dla ubezpieczyciela danych oraz określenie celu (chęć rezygnacji z polisy). Możemy również napisać o powodzie, ale w wielu przypadkach nie jest to wymagane.

W wypowiedzeniu umowy powinniśmy podać:

  • imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres, serię i numer dokumentu tożsamości,
  • numer polisy, którą posiadamy,
  • oświadczenie, np. o odstąpieniu od umowy,
  • aktualną datę i czytelny podpis.

Sporządzony wniosek wysyłamy pocztą, (w postaci skanu dokumentu) lub udajemy się osobiście do biura ubezpieczyciela. Informacja, jak najlepiej to zrobić, powinno widnieć na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy warto rezygnować z ubezpieczenia?

Bardzo wiele zależy od tego, co zostało zawarte w umowie z obecnym ubezpieczycielem. Rezygnacja z ubezpieczenia może okazać się dla nas opłacalna, np. w przypadku, gdy zmieniamy na zdecydowanie korzystniejszą ofertę u konkurencji. Jako pośrednik ubezpieczeniowy Uniqa – Józef Wewiór, od wielu lat doradzam i pomagam w doborze odpowiedniego ubezpieczenia. Jeżeli szukają Państwo świetnej formy zabezpieczenia nie tylko na lato, ale na lata, zachęcam do wysłuchania mojej propozycji.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry