Ubezpieczenia dla firm - Turek

Szeroka oferta ubezpieczeniowa dla właścicieli firm obejmuje również propozycje dla pracowników. Wiem, jak ważny jest majątek chronionego przedsiębiorstwa, jednak bez wydajnej i odpowiednio wynagradzanej załogi żadna działalność nie osiągnie sukcesu gospodarczego. Zabezpieczenie zdrowia i życia zatrudnionych, które ma bezpośredni wpływ na ich rodziny, jest doskonałym sposobem na podniesienie prestiżu pracodawcy oraz jego opinii na rynku. Produkt dostosowany do tej pory jedynie dla korporacji i dużych organizacji jest w ofercie UNIQA dostępny również dla małych, często rodzinnych biznesów.

Ubezpiecznie grupowe

Szeroka ochrona

    Przy relatywnie niewielkiej składce miesięcznej możesz zaoferować swojej załodze ubezpieczenie na wypadek zgonu, pobytu w szpitalu, poważnej choroby, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci bliskiej osoby. Co ważne zatrudniony nie musi sam martwić się o dokonaniu opłaty – możesz to zlecić księgowej lub innej osobie odpowiedzialnej za przelew wynagrodzenia. 

    Dodatkowe zalety to skorzystanie z rabatów i upustów, jakie przedstawiciel UNIQA Turek zaoferuje w ramach nabywanych przez Ciebie polis dla firmy, prywatnej własności czy życia i zdrowia rodziny, a także możliwość indywidualnego kontynuowania ochrony przez pracownika mimo odejścia z Twojego zakładu pracy. 

    Zaufaj doświadczeniu profesjonalnego agenta i sprawdź, jak niewielkim kosztem możesz budować markę wiarygodnego pracodawcy na lokalnym i ogólnopolskim rynku.

Indywidualne podejście

Podobnie, jak w przypadku każdej z oferowanej przeze mnie kategorii ubezpieczeń, jestem zawsze do dyspozycji Klienta. Począwszy od dogodnego zawarcia polisy (mogę stawić się w siedzibie firmy lub domu, w innym miejscu dogodnym dla zainteresowanego, albo pomóc w zakupie umowy on-line) po doradztwo w sytuacji konieczności skorzystania ze świadczenia lub zweryfikowania, czy wskazane okoliczności są objęte ochroną. 

    Na spotkaniu z pracownikami omówię zasady i korzyści płynące z propozycji pracodawcy oraz odpowiem na wszystkie wątpliwości. W przypadku zajścia zdarzenia podlegającego ochronie pomogę w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, wyjaśnię uwagi zgłaszane przez Zakład Ubezpieczeń, a także doradzę bliskim poszkodowanego.     

    Osoby korzystające z ochrony grupowej UNIQA Turek mają możliwość samodzielnego dokupienia innych dostępnych propozycji zabezpieczeń mienia, jak AutoCasco i OC, nieruchomości, życia i zdrowia, emerytury, majątku prowadzonej działalności gospodarczej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktu w celu omówienia możliwych wariantów oraz przeprowadzenia indywidualnej i bezpłatnej analizy potrzeb.

Przewiń do góry